บาคาร่าออนไลน์ ครม.ยกเลิก ให้การบินไทย ประกอบกิจการ Duty Free สนามบินดอนเมือง

บาคาร่าออนไลน์ ครม.ยกเลิก ให้การบินไทย ประกอบกิจการ Duty Free สนามบินดอนเมือง

บาคาร่าออนไลน์ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบให้ยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2516 ซึ่งเป็นเรื่องที่ ครม.อนุมัติให้บริษัท การบินไทย จำกัด(ชื่อในขณะนั้น) เป็นผู้ดำเนินกิจการร้านค้าปลอดภาษี ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ เพื่อให้การคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร(Duty Free) ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนระหว่างภาครัฐและประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมรายงานว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2561 

ให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. พิจารณาทบทวนมติครม.เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2561 เรื่อง ร้านค้าปลอดภาษี หากเห็นว่า ไม่สอดคล้อง ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของทอท.กับการบินไทย จึงให้เสนอเรื่องต่อสำนักเลขาธิการครม.เพื่อขอยกเลิกต่อไป

ขณะเดียวกันทางทอท.แจ้งว่า ทอท.ได้ออกประกาศเชิญชวนคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 24 ต.ค. -8 พ.ย. 2562 เพื่อหาผู้ประกอบกิจการรายใหม่ต่อจากรายเดิมคือกลุ่มคิงเพาเวอร์ ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 ก.ย. 2565 โดยมีผู้สนใจซื้อเอกสารจำนวน 2 ราย แต่มีผู้มายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวคือ บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด และที่ประชุมคณะกรรมการทอท.เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2562 มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยให้บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิประกอบกิจการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2576

นอกจากนี้ทอท.ยังระบุด้วยว่า สำหรับมติครม.เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2516 ที่อนุมัติให้บริษัท การบินไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจการร้านค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องเปิดประมูลทั่วไปมีความไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบัน รวมทั้งไม่สอดคล้องกับบทบาทและแนวทางการใช้ประโยชน์ของท่าอากาศยานดอนเมือง เนื่องจากการบินไทยไม่ได้รับอนุญาตจากทอท.ให้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2550 และปัจจุบันได้ย้ายเที่ยวบินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2552

อย่างไรก็ตามหากบริษัทการบินไทยต้องการประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ก็สามารถยื่นข้อเสนอตามประกาศเชิญชวนคัดเลือกผู้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของทอท.ได้ โดยต้องถือปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่ 44/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ซึ่งการบินไทยได้พ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ และเปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทเอกชนตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2563

นอกจากนี้โรงพยาบาลเอกชน ประมาณ100-200 แห่งในพื้นที่กทม. 

แม้จะมีห้องไอซียูรองรับได้ 1-2 เตียง แต่ปัญหาสำคัญ คือ ขาดบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแล เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้ก็มาจากโรงพบาบาลรัฐที่ทำงานนอกเวลา ขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.รัฐทุกแห่งตอนนี้ ได้ทำงานเกินกำลังในการดูแลผู้ป่วยทุกคนอยู่แล้ว

การแก้ปัญหาขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข และทุกฝ่ายพยายามแก้ปัญหาทุกวิถีทาง ทั้งการแบ่งโซนดูแลผู้ป่วยแต่ละพื้นที่ โดยหลักตอนนี้ คือ ทำอย่างไรให้ลดจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงลงให้ได้มากที่สุดล่าสุด เมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกับกทม. ออกแนวทาง community isolation คือ การแยกตัวออกจากชุมชนทันที และทำบับเบิลแอนด์ซีลไว้ ขณะเดียวกันตอนนี้มีการติดเชื้อในผู้สูงอายุมากขึ้น เบื้องต้นได้มีการหารือกทม. จัดทำแนวทาง Nursing home isolation กรณีหากผู้ดูแลและผู้สูงอายุติดเชื้อแต่อาการไม่มาก ให้ช่วยดูแลผู้สูงอายุระหว่างรอเตียง ขณะเดียวกันจะมีแพทย์ในพื้นที่คอยให้คำปรึกษา เพื่อผ่อนคลายระหว่างการจัดสรรเตียง

ขณะนี้ผู้เสียชีวิตรายวันเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80-90 มีโรคร่วม เบาหวาน ความดัน อ้วน และตอนนี้พบผู้สูงอายุติดเตียงมากขึ้น ได้หารือกับกทม. เร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงมากขึ่น เพื่อลดป่วยและการเสียชีวิต

พร้อมกันนี้ ยืนยัน การพบผู้เสียชีวิตที่มากขึ้นไม่ได้มาจากระบบการรักษาที่ด้อยประสิทธิภาพ แต่เป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นและสะสมมาก ยืนยัน ยาฟาวิพิราเวียร์ ยังเป็นยาหลักและมีเพียงพอ ซึ่งขณะนี้ปรับให้ยาเร็วขึ้น เช่น ผู้ติดเชื้อมีอาการเล็กน้อยแต่มีโรคร่วมก็ให่ยาทันที ขณะเดียวกันได้เพิ่มแนวทาง การให้นำยาฟ้าทะลายโจรมารักษาผู้ป่วยโควิดที่ไม่มีอาการ ย้ำขอประชาชนล็อกดาวน์ตัวเอง และเคร่งครัดมาตรการทางสังคม แม้การรับประทานอาหารกับคนรู้จักหรือคนในครอบครัวก็ควรเว้นระยะห่าง เพราะขณะนี้เราไม่รู้เลยว่าคนรอบข้างหรือคนที่เราไปเจอมีใครติดเชื้อบ้าง

ด้านนพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ระบุว่า ขณะนี้เตียงผู้ป่วยไอซียูโควิด-19 ในรพ.ราชวิถีเต็มทุกเตียง ทั้งไอซียูเต็มรูปแบบ และไอซียูส่วนต่อขยายที่เพิ่มมา สำหรับผู้ป่วยสีแดง อัตราครองเตียงในห้องไอซียูโควิดเฉลี่ยอยู่ประมาณ10-20วัน หากตรวจเชื้อซ้ำแล้วพบว่าไม่ติดเชื้อก็จะถูกย้ายไปยังห้องไอซียูทั่วไป โดยตอนนี้ต้องสำรองเตียงไว้สำหรับผู้ป่วยโควิดที่มีภาวะฉุกเฉิน ต้องผ่าตัด หรือช่วยเหลือที่เร่งด่วนด้วย

ทั้งนี้ ภาพรวมสถานการณ์เตียงในกรุงเทพ และปริมณฑลวันที่ 21 มิถุนายน จากกรมการแพทย์ พบว่า ห้องสำหรับผู้ป่วยสีแดง อย่างห้องไอซียูความดันลบ ผู้ป่วยครองเตียง 268 เตียง ว่าง 46 เตียง , หอผู้ป่วยวิกฤตที่ดัดแปลงเป็นห้องความดันลบ ครองเตียง 689 เตียง ว่าง 68 เตียง , ห้องไอซียูรวม ครองเตียง 267 เตียง ว่าง 34 เตียง , ห้องสำหรับผู้ป่วยสีเหลือง ห้องแยก ครองเตียง 3,529 เตียง ว่าง 527 เตียง , ห้องสามัญ ครอง 6,582 ว่าง 1,458 เตียง และห้องสำหรับผู้ป่วยสีเขียว hospital ครองเตียง 10,263 ว่าง 3,267 เตียง , เตียงสนาม ครองเตียง ว่าง 803 เตียง บาคาร่าออนไลน์