กีฬา GFP เพื่อสันติภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง

กีฬา GFP เพื่อสันติภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง

กีฬาเพื่อสันติภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งที่ใช้โดยอาสาสมัคร Generations For Peace (GFP) ในชุมชนของพวกเขาเป็นหนึ่งในห้ายานพาหนะสำหรับการสร้างสันติภาพ พร้อมด้วยศิลปะ การสนับสนุน การเจรจา และการเสริมอำนาจเพื่อสันติภาพ

กีฬาเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของเรา

GFP ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดยเป็นโครงการนำร่องของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งจอร์แดน เพื่อใช้กีฬาเพื่อสร้างสันติภาพในชุมชน การเคลื่อนไหวของโอลิมปิกและการกีฬาจึงเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของเรา ชื่อเดิมของเราคือ “Peace Through Sport” และ GFP เป็นองค์กรด้านกีฬาแห่งสันติภาพเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เมื่อเวลาผ่านไป เราได้ขยายขอบเขตของกิจกรรมเพื่อรวมศิลปะ การสนับสนุน กาสนทนา และการเสริมอำนาจ แต่กิจกรรมด้านกีฬายังคงเป็นที่นิยมมากที่สุดและมักจะเป็นจุดเริ่มต้นแรกสำหรับอาสาสมัครของเราในการมีส่วนร่วมกับเยาวชนในชุมชนของพวกเขา 

กิจกรรมรากหญ้าแก้ปัญหาท้องถิ่นสาขากีฬาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (SPD) กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วกับหลายองค์กรและกิจกรรมประเภทต่างๆ ในระดับต่างๆ เป้าหมายของ GFP อยู่ที่กิจกรรมกีฬาระดับรากหญ้าในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในท้องถิ่น คิดถึงกิจกรรมประจำสัปดาห์ในหมู่บ้านหรือพื้นที่ใกล้เคียง มากกว่าการแข่งขันระดับเมกะในสนามกีฬา เน้นสร้างสันติภาพ ไม่เน้นกีฬาแทนที่จะใช้กิจกรรมกีฬาล้วนๆ ตามรหัสกีฬาอย่างเป็นทางการ เราใช้กิจกรรม เกม และการฝึกซ้อมที่เน้นด้านกีฬาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งรวมการศึกษาการสร้างสันติภาพในกลุ่มเพื่อนฝูง เนื่องจากวัตถุประสงค์ของเราคือการสร้างสันติภาพมากกว่าการพัฒนาทักษะด้านกีฬาหรือการแข่งขัน กิจกรรม GFP Sport For Peace จึงใช้พลังงานเดียวกันในการเล่นกีฬา และพลังของพลวัตของทีมและความพยายามร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่ด้วยจุดประสงค์เพื่อเปลี่ยนทัศนคติ 

พฤติกรรม และความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วม 

วิทยากร ไม่ใช่โค้ชSport For Peace ต้องเปลี่ยนความคิดจากกิจกรรมกีฬาปกติ ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านกีฬามาก่อน แทนที่จะเป็นโค้ชกีฬาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความเป็นเลิศด้านกีฬา อาสาสมัครของเรามีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวก โดยสร้าง “พื้นที่ปลอดภัย” อย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ และบรรลุผลสำเร็จในการสร้างสันติภาพที่ต้องการ กิจกรรมได้รับการปรับให้เข้ากับบริบทและวัฒนธรรมท้องถิ่นอรอบคอบ ตลอดจนลำดับความสำคัญของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมายที่เลือกเข้าร่วม กรอบงานการเขียนโปรแกรม GFP ของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าโปรแกรมทั้งหมดของเรามีทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน การมุ่งเน้นอย่างแม่นยำในมิติของความขัดแย้งเฉพาะ กลุ่มเป้าหมายที่ระบุเฉพาะ และกิจกรรมที่คัดเลือกมาอย่างดีพร้อมตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการวัดผลกระทบนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าเกมกระดานอาจช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎและนั่งอยู่กับที่เป็นเวลาหนึ่ง ซึ่ง

อาจทำให้เด็กมีสมาธิเพิ่มขึ้น และสามารถปรับปรุงการศึกษาด้านสุขภาพโดยการกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจของผู้เล่น หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของกีฬาสำหรับสถาบันพัฒนาคือความยั่งยืนของผลกระทบของโครงการของพวกเขา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการขยายความคิดของผู้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญ และเกมกระดานสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเดิมพันของการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืนคติพจน์ภาษาละติน “mens sana in corpore sano” จิตใจที่แข็งแรงในร่างกายที่แข็งแรงเป็นที่รู้จักกันดี แนวคิดคือการคำนึงถึงเกมทางปัญญาอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในขณะออกแบโครงการที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและการพัฒนา เนื่องจากอาจส่งผลกระทบมากกว่าที่คุณคิด ในโลกยุคโลกาภิวัตน์และโลกาภิวัตน์ที่ผู้คนถูกตัดขาดจากโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ โลกไฮเปอร์เรียลตามที่ Jean Baudrillard อธิบาย เกมเหล่านั้นอาจช่วยให้คนรุ่นต่างๆ ได้เชื่อมต่อกับโลกธรรมชาติ อีกครั้ง และช่วยให้ผู้คนเป็นผู้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาใน ชุมชนของพวกเขา

credit : antipastiscooterclub.com moneycounters4u.com happyveteransdayquotespoems.com cobblercomputers.com albuterol1s1.com